wersja mobilna
Logowanie do Serwisu Kart Przedpłaconych
Ustawienia Twojej przeglądarki nie dopuszczają JavaScript, który jest wymagany do pracy w systemie mBank CompanyNet!
Zaloguj się, aby sprawdzić saldo dostępnych środków na Karcie oraz wyświetlić historię ostatnich 20 operacji.
Rejestracja kart
mBank PrePaid
Obsługa przez telefon 24h
Centrum obsługi kart Przedpłaconych dostępne jest 24h
pod numerem + 48 42 678 05 05 i umożliwia:
sprawdzenie salda dostępnych środków,
sprawdzenie historii 20 ostatnich operacji,
sprawdzenie statusu Karty,
zastrzeżenie Karty.
Niepoprawny format wpisanych danych.
Aby zalogować się do Serwisu
wprowadź dane Twojej Karty:
Numer Karty
(16 cyfr)
Data ważności
/
(MM/RR)
Kod Karty
(CVV2/CVC2)
Kod CVV2/CVC2 to 3 cyfrowy kod
nadrukowany na rewersie Karty
( obok miejsca na podpis )
 
 
Kontakt +48 42 678 05 05