wersja pełna
Kontakt +48 42 678 05 05
Logowanie do Serwisu Kart Przedpłaconych
polski english deutsch
Aby zalogować się do Serwisu
wprowadź dane Twojej Karty:
Numer Karty
(16 cyfr)  
Data ważności
 / 
(MM/RR)
Kod Karty
(CVV2/CVC2)  
Kod CVV2/CVC2 to 3 cyfrowy kod
nadrukowany na rewersie Karty
(obok miejsca na podpis)