Zaloguj się do swojego systemu transakcyjnego

Informacje dla klientów

31.10.2019

Nowe wnioski dostępne w systemie mBank CompanyNet! więcej

Nowe wnioski dostępne w systemie mBank CompanyNet! ukryj szczegóły 31.10.2019

Szanowny kliencie,
W grudniu 2019 r. mBank udostępni nowe wnioski w systemie mBank CompanyNet: "Dyspozycja wypłaty środków z MRP" oraz "Zawiadomienie o zakończeniu etapu przedsięwzięcia deweloperskiego".

Nowe wnioski będą dostępne dla użytkowników z uprawnieniami do Formularzy (dokumentów elektronicznych).
Zmiana wprowadzana jest na podstawie § 86 ust. 10-16 "Regulaminu otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A." / § 7 ust. 9-15 Regulaminu "Internetowy system obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.".

Klient może odebrać użytkownikom uprawnienia do nowych wniosków zgodnie z postanowieniami ww. regulaminów.

Listę wszystkich wniosków publikujemy pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/mbank-companynet/lista-wnioskow-pl.pdf

Pozdrawiamy
mBank S.A.

31.10.2019

Zmiany w "Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A." więcej

Zmiany w "Regulaminie otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mBanku S.A." ukryj szczegóły 31.10.2019

Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu: 1 listopada 2019 r.
Data publikacji zmienionego Regulaminu: 31 października 2019
Więcej informacji >>>

30.10.2019

Zmiany w płatnościach podzielonych od 1 listopada 2019 roku więcej

Zmiany w płatnościach podzielonych od 1 listopada 2019 roku ukryj szczegóły 30.10.2019

Ustawa z 9 sierpnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usługo oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w płatnościach podzielonych:
- składki ZUS oraz nowe typy podatków należy regulować ze środków zgormadzonych na rachunku VAT. Oznacza to, że automatycznie przeksięgujemy środki dostępne na rachunku VAT do realizacji z nich przelewów do ZUS lub przelewów podatkowych (CIT, PIT, podatek akcyzowy oraz zobowiązania celne)
- w mechanizmie podzielonej płatności można zbiorczo zapłacić za faktury wystawione przez tego samego dostawcę, za okres nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc. W polu Numer faktury należy umieścić okres, którego dotyczy zapłata. Płatności zbiorczej można dokonać zarówno dla przelewów jak też polecenia zapłaty.
- obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności obejmuje 150 grup towarów i usług. Opisuje je Załącznik nr 15 do Ustawy. Istotne z nich to:
   - wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
   - odpady, złom, surowce wtórne,
   - elektronika - m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,
   - paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,
   - prawa do emisji gazów cieplarnianych,
   - roboty budowlane,
   - węgiel,
   - handel częściami do samochodów i motocykli.
- gdy wartość transakcji przekracza kwotę 15.000,00 zł (brutto) lub równowartość w innej walucie, na fakturze obowiązkowo trzeba umieścić informację o tym, że należy ją zapłacić płatnością podzieloną.

Aby ułatwić weryfikację obowiązkowych branż, w systemie mBank CompanyNet, w formatce przelewu krajowego, umieściliśmy treść załącznika nr 15 do Ustawy.

Przejdź do serwisu informacyjnego dla klientów

Pamiętaj!

Sprawdzaj numer rachunku beneficjenta, na który kierowana jest płatność
Skontaktuj się z bankiem - jeśli podczas logowania system zachował się w nietypowy sposób
Nie otwieraj załączników z podejrzanych wiadomości e-mail

Zadbaj o bezpieczeństwo

Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
Nie korzystaj z linków do strony mBank CompanyNet wysyłanych e-mailem
pobierz Dekalog bezpieczeństwa w Internecie

Contact Center

Wsparcie użytkowników bankowości
elektronicznej i internetowej
0 801 273 273
22 6 273 273
Od poniedziałku do piątku 8:00-18:30